مرکز معاینه فنی قائم دژ

 مدیر/ناظر مرکز:  بهزاد تقی پور       

     ۰۲۶-۳۳۱۰۱         ۰۹۳۹۶۷۰۳۰۴۹                                    

 آدرس: کرج، بلوار باغستان، جنب بوستان نرگس، مرکز معاینه فنی قائم دژ

 ساعت کار: شنبه تا پنجشنبه : ۰۷:۳۰ الی ۱۸:۰۰ و جمعه: ۰۷:۳۰ الی ۱۴:۰۰ ( قبل از مراجعه در روز جمعه لطفا مجددا سایت را کنترل نمایید.) (بازدید چشمی مخازن خودروهای دوگانه سوز شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ و پنجشنبه ها ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰)