شماره تلفن: ۰۲۶۳۳۱۰۱
شماره همراه: ۰۹۳۹۶۷۰۳۰۴۹

آدرس شعبه: کرج، بلوار باغستان، جنب بوستان نرگس، مرکز معاینه فنی قائم دژ